Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου/ Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Ο παρών δικτυακός τόπος / ηλεκτρονικό κατάστημα «www.mykyklos.gr» ανήκει στην ατομική επιχείρηση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΟΥ Ε.Ε., με έδρα στην Πρέβεζα, οδός Λ. Ιωαννίνων αριθμός 386, Τ.Κ. 48100, με Α.Φ.Μ. 801650198 της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας, και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 160829549000 με τηλέφωνο επικοινωνίας 2682306969 και e-mail: info@mykyklos.gr (εφεξής «η ιδιοκτήτρια»).
Με την πρόσβαση και/ή χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου / ηλεκτρονικού καταστήματος συμφωνείτε ανεπιφύλακτα να δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους χρήσης και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε ή δεν κατανοείτε τους παρόντες όρους χρήσης, ολικά ή μερικά, καλείσθε να διακόψετε αμέσως την χρήση του δικτυακού τόπου, να μην επισκέπτεστε και να μη χρησιμοποιήσετε τον δικτυακό τόπο και να απόσχετε από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

1. Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο, οι πληροφορίες και ο σχεδιασμός του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά του domain name «mykyklos.gr», των λογοτύπων, διακριτικών γνωρισμάτων, εικόνων, γραφικών, σχεδίων, φωτογραφιών, βίντεο, κειμένων, βάσεων δεδομένων και εν γένει όλων των αρχείων και περιεχομένων του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ιδιοκτήτριας (εξαιρουμένου του περιεχομένου που ρητώς αποδίδεται σε τρίτα πρόσωπα) και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Κατ’ εξαίρεση, τα προσφερόμενα προς πώληση βιβλία, περιοδικά, CD, DVD ), και υπόλοιπα προϊόντα, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των νομικών και/ή φυσικών προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά ως δικαιούχοι των σχετικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ιδιοκτήτριας, η με οποιονδήποτε τρόπο, αντιγραφή, η εν όλω ή εν μέρει, άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, η διανομή, η μεταφορά, η αναδημοσίευση, η τροποποίηση, η μετάφραση, η διανομή, η διάθεση, η μετάδοση ή αναμετάδοση, η επεξεργασία, η με οποιοδήποτε τρόπο παρουσίαση και εν γένει η εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του δικτυακού τόπου. Επιπλέον απαγορεύεται η αντιγραφή, παραποίηση και εν γένει χρήση των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, εμπορικών επωνυμιών και διακριτικών γνωρισμάτων που περιέχονται στον δικτυακό τόπο. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση, ενός και μόνο αντιγράφου, τμήματος του περιεχομένου για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ιδιοκτήτριας ή οποιουδήποτε τρίτου.

2. Ανήλικοι

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του καθώς και τυχόν υποβολή προσωπικών στοιχείων από χρήστη/ επισκέπτη που είναι ανήλικος είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του. Η ιδιοκτήτρια δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση σε περίπτωση αποτυχίας των γονέων ή κηδεμόνων να ελέγξουν την πρόσβαση ανηλίκου στον δικτυακό τόπο.

3. Όροι πωλήσεως

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου / ηλεκτρονικού καταστήματος, διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και από τις διατάξεις της ελληνικής, της ενωσιακής και της διεθνούς νομοθεσίας για τις πωλήσεις από απόσταση.

Α. Πραγματοποίηση παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος

Οι παραγγελίες λαμβάνονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου με τη συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής φόρμας παραγγελίας που υπάρχει στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα θα σας αποστέλλει email επιβεβαίωσης παραλαβής της παραγγελίας σας εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την αποστολή σ’ εμάς της σχετικής φόρμας παραγγελίας. Η παραγγελία σας θεωρείται ληφθείσα από τη στιγμή που θα αποστέλλεται σε εσάς email που θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας.
Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε παραγγελίας που καταχωρείτε, θα ελέγχουμε και τη διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγείλατε. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία εγγύηση παρέχει σχετικά με την διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά δεσμεύεται να σας ενημερώνει εγκαίρως σε περίπτωση μη διαθεσιμότητάς τους. Εφόσον διαπιστώσουμε τη διαθεσιμότητα του προϊόντος που παραγγείλατε θα σας αποστέλλουμε μήνυμα επιβεβαίωσης της αποδοχής και εκτέλεσης από εμάς της παραγγελίας σας, καθώς και το περιεχόμενο αυτής, το συνολικό τίμημα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσής της. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή o χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του προϊόντος θα λαμβάνετε σχετική ενημέρωση. Κάθε ενημέρωση περί της κατάστασης της παραγγελίας σας θα σας αποστέλλεται με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχετε καταχωρήσει. Σε ειδικές περιπτώσεις ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την παραγγελία σας και μέσω του τηλεφώνου που έχετε καταχωρήσει.
Στις αναγραφόμενες στο ηλεκτρονικό κατάστημα τιμές των προϊόντων περιλαμβάνεται και o νόμιμος ΦΠΑ. Στις τιμές αυτές δεν περιλαμβάνονται τα τυχόν έξοδα αποστολής της παραγγελίας σας (σχετικά με τα έξοδα αποστολής, δείτε παρακάτω στο υποκεφάλαιο «Έξοδα Αποστολής – Παράδοση παραγγελίας»).
Από τον πίνακα ελέγχου του λογαριασμού σας μπορείτε να διαχειριστείτε και ελέγξετε τις πρόσφατες παραγγελίες σας, τις διευθύνσεις αποστολής και χρέωσης καθώς και κάθε στοιχείο σχετικό με τον λογαριασμό σας.

B. Έξοδα αποστολής – Παράδοση παραγγελίας

Τα έξοδα αποστολής προσδιορίζονται πριν από το τελικό στάδιο της οριστικής παραγγελίας. Τα προϊόντα που επιλέξατε μπορούν είτε να παραληφθούν από το φυσικό κατάστημά μας (σε αυτή την περίπτωση, δεν υπάρχουν έξοδα αποστολής) είτε να σας αποσταλούν οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας στην διεύθυνση που μας έχετε υποδείξει.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας αποστείλει τα προϊόντα που έχουν την ένδειξη «άμεσα διαθέσιμα» εντός 2-3 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης, μέσω email, της παραλαβής της παραγγελίας σας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεσμεύεται να σας γνωστοποιεί κάθε φορά τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης της παραγγελίας αναλόγως των περιστάσεων και ιδίως της διαθεσιμότητας των παραγγελθέντων προϊόντων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση και την παράδοση της παραγγελίας που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε δική του υπαιτιότητα ή οφείλονται σε ανωτέρα βία.

Γ. Πληρωμή

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δίνει την δυνατότητα να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:
– Με αντικαταβολή στη διεύθυνση την οποία θα μας υποδείξετε.
– Με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτα (με σήμανση: Visa, Mastercard).
– Με μετρητά κατόπιν επίσκεψης στο φυσικό κατάστημά μας
– Με κατάθεση/έμβασμα σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς:
Τράπεζα Πειραιώς GR6501724080005408104478201

Σε περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε το τίμημα με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση της παραγγελίας σας είναι να μας στείλετε με e-mail αντίγραφο του τραπεζικού εμβάσματος/ της πληρωμής σας αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο (σε όποιον αφορά η παραγγελία) και τον αριθμό παραγγελίας. Κατά την κατάθεση ή μεταφορά ποσού χρημάτων θα πρέπει ο πελάτης να προσθέσει στην αιτιολογία της κατάθεσης το πλήρες ονοματεπώνυμο του όπως δόθηκε κατά την παραγγελία, για την διευκόλυνση της λογιστικής διαχείρισης της παραγγελίας και την αποφυγή λαθών.
Η ιδιοκτήτρια του ιστοτόπου / ηλεκτρονικού καταστήματος δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με τη λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων πληρωμής και την τυχόν χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από αυτά. Για οιαδήποτε ζημία τυχόν σας προκληθεί από τη χρήση των συστημάτων αυτών, αποκλειστική ευθύνη φέρουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται τα εν λόγω συστήματα πληρωμής.

Δ. Επιστροφές προϊόντων

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας ενημερώνοντάς μας με e-mail στο οποίο θα αναφέρετε τα στοιχεία σας, τον αριθμό και την ημερομηνία παραγγελίας σας ή επικοινωνώντας μαζί μας τηλεφωνικά. Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της παραγγελίας σας θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές που έχετε.
Δικαιούστε, κατά τα προβλεπόμενα στον Ν. 2251/1994 όπως ισχύει, να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών. Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να ενημερώσετε το ηλεκτρονικό κατάστημα (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΟΥ Ε.Ε., με έδρα στην Πρέβεζα, οδός Λ. Ιωαννίνων, αριθμός 386, Τ.Κ. 48100, με τηλέφωνο επικοινωνίας: 2682306969 και e-mail: info@mykyklos.gr) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό. Μπορείτε επίσης από την ιστοσελίδα μας [mykyklos.gr] να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικώς το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωση. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.
Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό – σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά. Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε σε εμάς (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΟΥ Ε.Ε., με έδρα στην Πρέβεζα, οδός Λ. Ιωαννίνων, αριθμός 386 Τ.Κ. 48100), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Επισημαίνεται ότι εσείς θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών. Επιπλέον, φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών. Τα επιστραφέντα προϊόντα θα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και να βρίσκονται στην ίδια άριστη κατάσταση και συσκευασία όπως ακριβώς πριν την πώλησή τους. Τα επιστραφέντα προϊόντα θα πρέπει επίσης απαραιτήτως να συνοδεύονται από την απόδειξη λιανικής. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Ν. 2251/1994, το ως άνω δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί, μεταξύ άλλων σε περίπτωση αγαθών που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή είναι σαφώς εξατομικευμένα.
Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα στο προϊόν πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη, μέσω e-mail στο info@mykyklos.gr ή τηλεφωνικά στο 2682306969. Για την αντιμετώπιση ελαττωμάτων ή ελλείψεων συνομολογημένων ιδιοτήτων στα πωλούμενα είδη θα ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 534 επ. του Αστικού Κώδικα.
Επισημαίνεται ότι για τα πωλούμενα προϊόντα τα οποία δεν κατασκευάζονται ή παράγονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα και τα οποία απλώς μεταπωλεί, δεν παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Τυχόν αξιώσεις του αγοραστή (π.χ. για επιδιόρθωση προϊόντος κ.λπ.) θα πρέπει να ασκούνται απευθείας κατά του κατασκευαστή του.

4. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Παρακαλούμε δείτε την πολιτική προστασίας δεδομένων εδώ.

5. Cookies

Παρακαλούμε δείτε την πολιτική cookies εδώ.

6. Ευθύνη χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης, και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις της εθνικής, ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη. Απαγορεύεται ρητά στον επισκέπτη/χρήστη να εισάγει στον δικτυακό τόπο ιούς ή οποιαδήποτε επιβλαβή αρχεία, προγράμματα ή ηλεκτρονικό κώδικα και εν γένει να επιχειρήσει με τεχνολογικά μέσα να διακόψει, καταστρέψει ή περιορίσει τη λειτουργικότητα του δικτυακού τόπου, του περιεχομένου του, των servers, του λογισμικού ή της τηλεπικοινωνιακής υποδομής, να επεξεργαστεί το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της αποσυμπίλησης (decompilation), του reverse engineering του λογισμικού κ.λπ. ή να ενσωματώσει οιοδήποτε μέρος του δικτυακού τόπου σε άλλον δικτυακό τόπο. Ο επισκέπτης/χρήστης ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν προκληθεί στην ιδιοκτήτρια ή σε οιονδήποτε τρίτο, από αθέμιτη ή/και κακή χρήση των υπηρεσιών ή σελίδων ή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και από την εισαγωγή, δημοσίευση και μετάδοση, μέσω αυτού, οιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου, λογισμικού ή αρχείου.

7. Περιορισμός Ευθύνης – Δήλωση Αποποίησης

Ο δικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του παρέχονται ως έχουν. Η ιδιοκτήτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη από την πρόσβαση και την χρήση του περιεχομένου και των προσφερόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Η ιδιοκτήτρια καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή και εξασφάλιση υψηλού επιπέδου πληροφοριών και υπηρεσιών, μέσω του δικτυακού του τόπου, αλλά δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για την ακρίβεια, πληρότητα, ή ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Επίσης, η ιδιοκτήτρια δεν ευθύνεται για τυχόν ανακαθορισμό της τιμής διάθεσης των προσφερόμενων προϊόντων, από την πλευρά των εκδοτών τους, καθώς και για τυχόν γραφικά ή αριθμητικά λάθη στις τιμές ή σε άλλα στοιχεία των προϊόντων.
Η ιδιοκτήτρια καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός τόπος ή/και οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων συνδέεται αυτός με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών/χρηστών, θα λειτουργούν αδιάκοπα και χωρίς προβλήματα, ούτε ότι θα παρέχονται χωρίς κανενός είδους σφάλμα ή ιούς ή παρόμοια ζημιογόνα στοιχεία. Η ιδιοκτήτρια δεν ευθύνεται για οιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία προκληθεί στον χρήστη από την επίσκεψη στον δικτυακό τόπο από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη λειτουργία του δικτυακού τόπου, από τυχόν αδυναμία παροχής του περιεχομένου του ή από τυχόν παράνομες παρεμβάσεις τρίτων στον δικτυακό τόπο (διάδοση ιών κ.λπ.).
Η ιδιοκτήτρια δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τη νομιμότητα και εγκυρότητα των διαφημίσεων τρίτων στον δικτυακό τόπο. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τη νομιμότητα και εγκυρότητα των περιεχομένων στον δικτυακό τόπο διαφημίσεων, φέρουν αποκλειστικά οι διαφημιζόμενοι.
Η ιδιοκτήτρια δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον χρήστη από τη μη εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή εκτός του πεδίου ελέγχου του (όπως ενδεικτικά, αδυναμία παροχής/βλάβες του δικτύου, καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λπ.).

8. Σύνδεσμοι Παραπομπής («links») προς άλλους δικτυακούς τόπους

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους παραπομπής «links», «hyperlinks», διαφημιστικά «banners» προς άλλους δικτυακούς τόπους, που ελέγχονται από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και επί των οποίων η ιδιοκτήτρια δεν έχει οιονδήποτε έλεγχο και δεν συνδέεται κατ’ οιονδήποτε τρόπο. Η ιδιοκτήτρια δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα, την νομιμότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ή υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων ή και σελίδων στους οποίους δύναται να παραπέμπει μέσω συνδέσμων, οιασδήποτε μορφής. Για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/ χρήστη από τη χρήση και πρόσβασή του στους προαναφερθέντες δικτυακούς τόπους ή/και σελίδες, αποκλειστική ευθύνη φέρουν τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται ή δραστηριοποιούνται στους οικείους δικτυακούς τόπους.

9. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media)

Μπορείτε να ακολουθείτε τον παρόντα δικτυακό τόπο μέσω των σελίδων του στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) όπως Facebook, lnstagram, Linkedin κ.ά. Οποιεσδήποτε υπηρεσίες προωθεί ο δικτυακός τόπος μέσα από τα Social Media και όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται και υποβάλλονται μέσω των λογαριασμών αυτών, θα υπόκεινται και στους παρόντες Όρους Χρήσης. Θα πρέπει επίσης να διαβάζετε προσεκτικά και να ημερώνεστε σχετικά με τους όρους χρήσης που έχουν τεθεί και ισχύουν σε καθένα από τα Social Media και να συμμορφώνεστε με αυτούς.

10. Κανόνες δεοντολογίας

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως δεν επιτρέπεται να θίγετε την τιμή, αξιοπρέπεια, προσωπικότητα ή αξιοπιστία οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
Η ιδιοκτήτρια θα δύναται να αφαιρεί οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη κρίση της κάθε μορφή επικοινωνίας που προέρχεται από οποιονδήποτε χρήστη (όπως ιδίως σχόλια, κριτικές, ερωτήσεις, παρατηρήσεις κ.λπ.) στον διαδικτυακό τόπο ή/και στις σελίδες του δικτυακού τόπου στα Social Media. Σε περίπτωση που η ιδιοκτήτρια ειδοποιηθεί ότι το περιεχόμενο τρίτου που φιλοξενεί στον δικτυακό τόπο θίγει τρίτα πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων, καθώς και για κάθε εν γένει αθέμιτη ή βλαβερή χρήση του δικτυακού τόπου, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση και χωρίς προειδοποίηση διαγραφή του αθέμιτου ή προσβλητικού περιεχομένου, επιφυλασσόμενη για οποιαδήποτε άλλη αξίωσή της έναντι του χρήστη που παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης.
Η ιδιοκτήτρια δεν είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο υπεύθυνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτάται από χρήστη στον δικτυακό τόπο ή/και στις σελίδες του δικτυακού τόπου στα Social Media. Ιδίως δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ανακρίβεια τέτοιου περιεχομένου ή για οποιαδήποτε οικονομική ζημία ή βλάβη στη φήμη και την υπόληψη τρίτου τυχόν προκληθεί από επικριτικό, συκοφαντικό ή υβριστικό περιεχόμενο που προέρχεται από οποιονδήποτε χρήστη.

11. Δικαίωμα τροποποίησης περιεχομένου και όρων

Η ιδιοκτήτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης με απλή κοινοποίηση των νέων όρων στον δικτυακό τόπο. Οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου θα πρέπει να επισκέπτονται κάθε φορά την παρούσα σελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για του ισχύοντες όρους χρήσης.
Η ιδιοκτήτρια διατηρεί επίσης το δικαίωμα να διακόψει, αναστείλει, καταργήσει ή τροποποιήσει, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, τις προσφερόμενες στον παρόντα δικτυακό τόπο λειτουργίες, υπηρεσίες και πληροφορίες.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και ερμηνεύονται κατά το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει κατά την ερμηνεία-εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, από την επίσκεψη στον παρόντα δικτυακό τόπο και/ή από την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα).
Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών όπως π.χ. ή στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, T.K. 114 71, Αθήνα, τηλ.: 210-6460734, email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr), ή στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.
Επίσης, σύμφωνα με την Κανονισμό (ΕΕ) 524/2013 και την Οδηγία 2013/11/ΕΚ η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται και η δυνατότητα ηλεκτρονικής εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το ηλεκτρονικό κατάστημα, μπορεί να κινήσει την διαδικασία διαμέσου της πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών στον ιστότοπο: https://cc.europa.eu/consumers/odr/. Επίσης ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνήσει σχετικά με την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας, στο 210-6460734 ή με email στο info@eccgreece.gr.

13. Επικοινωνία

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια σε σχέση με την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ιδιοκτήτρια του δικτυακού τόπου στο τηλέφωνο 2682306969  ή στο email: info@mykyklos.gr.