Πολιτική Επιστροφών

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας ενημερώνοντάς μας με e-mail στο οποίο θα αναφέρετε τα στοιχεία σας, τον αριθμό και την ημερομηνία παραγγελίας σας ή επικοινωνώντας μαζί μας τηλεφωνικά. Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της παραγγελίας σας θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές που έχετε.

Δικαιούστε, κατά τα προβλεπόμενα στον Ν. 2251/1994 όπως ισχύει, να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών. Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να ενημερώσετε το ηλεκτρονικό κατάστημα (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΟΥ Ε.Ε., με έδρα στην Πρέβεζα, οδός Λ. Ιωαννίνων, αριθμός 386, Τ.Κ. 48100, με τηλέφωνο επικοινωνίας: 2682306969 και e-mail: info@mykyklos.gr) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό. Μπορείτε επίσης από την ιστοσελίδα μας [mykyklos.gr] να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικώς το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωση. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό – σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά. Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε σε εμάς (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΟΥ Ε.Ε., με έδρα στην Πρέβεζα, οδός Λ. Ιωαννίνων, αριθμός 386 Τ.Κ. 48100), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Επισημαίνεται ότι εσείς θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών. Επιπλέον, φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών. Τα επιστραφέντα προϊόντα θα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και να βρίσκονται στην ίδια άριστη κατάσταση και συσκευασία όπως ακριβώς πριν την πώλησή τους. Τα επιστραφέντα προϊόντα θα πρέπει επίσης απαραιτήτως να συνοδεύονται από την απόδειξη λιανικής. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Ν. 2251/1994, το ως άνω δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί, μεταξύ άλλων σε περίπτωση αγαθών που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή είναι σαφώς εξατομικευμένα.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα στο προϊόν πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη, μέσω e-mail στο info@mykyklos.gr ή τηλεφωνικά στο 2682306969. Για την αντιμετώπιση ελαττωμάτων ή ελλείψεων συνομολογημένων ιδιοτήτων στα πωλούμενα είδη θα ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 534 επ. του Αστικού Κώδικα.

Επισημαίνεται ότι για τα πωλούμενα προϊόντα τα οποία δεν κατασκευάζονται ή παράγονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα και τα οποία απλώς μεταπωλεί, δεν παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Τυχόν αξιώσεις του αγοραστή (π.χ. για επιδιόρθωση προϊόντος κ.λπ.) θα πρέπει να ασκούνται απευθείας κατά του κατασκευαστή του.